ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การศึกษา

 

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่พัฒนาและทุ่งดินดำ

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่พัฒนา หมู่2 .ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ปี 2547

นายธนรัตน์ สัตยาจิตอานุภาพ หัวหน้าหน่วยพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่สูงห้วยอีโก๋ ได้เข้าสำรวจหมู่บ้านบนพื้นที่สูง ได้พบผู้นำชุมชนคือ นายยาพู่ แสภู่ที่บ้านใหม่พัฒนา ได้รับทราบสภาพปัญหาด้านการศึกษาของชุมชนว่าเด็กไม่ค่อยไปโรงเรียนและในหมู่บ้านไม่มีเด็กเรียนจบ ป.6 ทางหน่วยงานได้เอาปัญหาไปวิเคราะห์หาสาเหตุโดยสรุป ทราบว่าระยะทางไปโรงเรียนแม้จะไม่ไกลแต่ในฤดูฝนการเดินทางไปโรงเรียนจะลำบากสำหรับเด็กเล็ก เด็กก็เลยไม่ยอมไปโรงเรียน อีกปัญหาหนึ่งคือ ไม่ได้รับการเตรียมพร้อมก่อนการเข้าเรียนชั้นป.1 ทำให้การสื่อความหมายเป็นปัญหา เด็กอาจอ่านได้แต่ไม่รู้ความหมายของภาษา ดังนั้นจึงเรียนไม่ทันเพื่อนร่วมชั้น หน่วยงานจึงประชุมชาวบ้านหามติว่าจะสมควรหรือไม่ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จึงได้เสนอไปยังศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระพันธ์ นันทรัตพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้อนุมัติ และให้หน่วยพัฒนาสังคมฯโดยนายธนรัตน์ สัตยาจิตอานุภาพเป็นผู้รับสมัครผู้ดูแลเด็กเล็กจากคนในพื้นที่ โดยมีค่าจ้าง 2,500 บาท/เดือนมีผู้สมัครเพียงคนเดียวคือ น..นันทยา ใจเมือง อายุ 32 ปี เป็นผู้ดูแลเด็กเล็กมีเด็ก 20 คน ปี 2548 ... ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ให้การสนับสนุนงบประมาณ 12,000 บาทซื้อนม ปี 2549 เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ยังไม่เสร็จ ปัจจุบันได้ใช้อาคารเวทีชาวบ้านของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งายเป็นศูนย์ฯชั่วคราว และในอนาคต อ... พร้อมก็จะโอนให้อ...ต่อไป ส่วนครูจะได้ไปช่วยดูแลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่อไป ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล 2 แห่งคือบ้านใหม่พัฒนาและบ้านทุ่งดินดำ หมู่ 6 ตำบล เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ท่านใดมีใจกุศลต้องการสร้างโรงเรียนติดต่อได้ เพราะทั้ง 2 แห่งยังใช้อาคารชั่วคราวอยู่

นายธนรัตน์ สัตยาจิตอานุภาพ yooong007@hotmail.com

ผู้ประสานงานพัฒนาสังคม ตำบล ทุ่งข้าวพวง/ เมืองนะ

 

EDUCATION

 

A PROJECT TO ESTABLISH KINDERGARTEN AND NURSERY AT

BAAN MAI PATTANA AND BAAN TUNG DIN DAM

 

A Project to establish a Kindergarten Nursery Center at Baan Mai Pattana, Moo 2, Tambon Tungkhao-puang, Chiangdao District, Chiangmai Province in the year B.E. 2547 (A.D. 2004)

 

Mr. Tanarat Satiajit-Anuphab, Head of the Highland Development Unit at Huai Ei Ko visited a highland village of Baan Mai Pattana and met the Village Leader Mr. Yaphu Saephu.  There is a problem in educational field in the village.  The young children refuse to attend the classes at the school regularly, and there is no one graduated the Sixth Grade Primary Class.  On analyzing the problem, the Unit found out that although the village is not too far from the school, the muddy road is very difficult for the young children to walk to the school during the rainy season.  When the children reach the age of 6 and start to enrol at the Primary Class 1 at the school, the children do not understand Thai language,  because there was no preparatory classes before the Primary Class 1 and the children speak their ethnic parents’ language only at home and at the village. Hence, even if the children can read, they can hardly understand the explanation given by the teachers and they are unable to catch up with their classmates. These are the main causes which make the primary students become bored at the school.  A meeting was convened at the village with all the villagers to discuss whether it is suitable to establish a kindergarten nursery at the village.  It was agreed unanimously to do so.  Hence the Highland Development Unit submitted a project proposal for the establishment of a kindergarten nursery at the Baan Mai Pattana of Moo 2, Tambon Tungkhao-puang, to the Hilltribe Development and Welfare Center in Chiangmai Province.  The Director of the Hilltribe Development and Welfare Center of Chiangmai, Mr. Weeraphan Nantaratphan approved a budget of Baht 2500 per month for the person who would take care of the children.  At present Ms Nantiya Jaimuang 32 is looking after the children.  there were 20 children in the year B.E. 2548 (A.D. 2005). In the year B.E. 2549 (A.D.2006), the Sub-District Administration Organization, Tambon Tungkhao-puang (Sub-District) of Chiangdao District, Chiangmai Province helped Baht 12,000 for purchasing milk, and the Nursery Center is being constructed but not completed yet.  At present, the premises of Mae Ngai Watershed Project at the village is, temporarily, used for the Nursery.  In the future when the Sub-District Administration Organization (SDAO) is well prepared, the Center will be transfered to it, to continue assisting the disadvantaged people of the area.  At present, there are 2 Nurseries in the area, namely one at the Baan Mai Pattana of Tambon Tungkhaopuang and the other at Baan Tung Din Dam, Moo 6, Tambon Muang Na, both in the Chiagdao District of Chiangmai Province.  Both of the nurseries are still using temporary premises.  Donation in kinds or cash from kind-hearted people is welcome.

 

Mr. Tanarat Satiajit-Anuphab (yooong007@hotmail.com)

Co-ordinator, Social Development, Tambons Tungkhaopuang/Muang Na

 

      


Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: