บทบาทหน้าที่

Duties

and Activities

 

Mr. Tanarat Satiajit-anuphab is the Co-ordinator of the Social Development Unit 13, Ministry of Social Development and Human Security stationed at Tungkhaophuang Sub-District, Chiangdao District, Chiangmai Province.

  Co-ordinating in distribution of social welfare disbursements between the Sub-Districts of Muang Na, Tungkhaophuang and the Sub-District Administration Organisations and the Provincial Social Welfare Center.

  Consulation service for the various groups which are socially handicapped, namely HIV aquired people, orphans, hill tribe people and elderly people, etc.

  Promotion of group forming in vocational education and activities of the socially handicapped people.

  Promotion of equality in status between the hilltribe people and the dominant lowland Thai people.

 

บทบาทหน้าที่

นายธนรัตน์ สัตยาจิตอานุภาพ เป็นผู้ประสานงานพัฒนาสังคม ตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สังกัดศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จ.เชียงใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– ประสานในการจัดสวัสดิการสังคม ในพื้นที่ตำบลเมืองนะ ตำบลทุ่งข้าวพวง กับทุกภาคส่วนเช่น อ.บ.ต. ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด ฯลฯ

– ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาทางสังคม กับผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆเช่น ผู้ติดเชื้อ HIV เด็กกำพร้า ชาวเขา และผู้สูงอายุ

– ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กร ของผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ

– ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของผู้ด้อยโอกาส

– ส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่างชุมชนบรพื้นที่สูงกับคนไทยพื้นที่ราบ ฯลฯ

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: