ผู้บริจากและให้การสนับสนุน

ผู้สนับสนุนการทำงาน
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
Sir Peter and  Lady Smitthers Foundation
Danny Lane Ph.D.
ร้านประสิทธ์วัสดุก่อสร้าง เชียงดาว
มินิสโตร์ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวสร้าง ศพด.
อบต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว งานศพด.
คลีนิคหมอยุทธนา เชียงดาว งานสร้างศพด.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 เชียงใหม่ 
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัด เชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมวิชาการเขต 10 เชียงใหม่
มูลนิธิสัตยาไส กรุงเทพ
วัดอรัญวิเวก อ. แม่แตง เชียงใหม่ (หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
โรงสีไฟธัญญรุ่งเรืองชัย นครราชสีมา
ร้านเชียงใหม่ใจกว้าง
ชมรมชาวอินเดีย เชียงใหม่
ฯลฯ
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: