งานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

โครงการแจกผ้าห่มแก่ผู้ยากไร้(ต่อเนื่อง)

วัดอรัญวิเวก(บ้านปง) .อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ได้รับบริจาคผ้าห่มกันหนาวและข้าวสารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในชนบททุกปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาสังคมอำเภอเชียงดาว หลวงพ่อท่านได้ให้ความเมตตากับเจ้าหน้าที่ทุกคนและได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมทุกคนในการดูแลผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆตลอดมา โดยเฉพาะให้การสนับสนุน ผ้าห่ม, ข้าวสาร สิ่งของที่ได้รับบริจาคให้เจ้าหน้าที่ไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทุกปี ท่านทราบดีว่างบประมาณของหน่วยงานมีจำกัดและขั้นตอนมาก ไม่สะดวกกับการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทันเหตุการณ์

ปี 2549 ได้แจกจ่าย ผ้าห่มและข้าวสาร คือ

บ้านแม่ก๋อน หมู่ 2 .ทุ่งข้าวพวง 200 ชุด

บ้านปางแดง หมู่ 9 .เชียงดาว 150 ชุด

บ้านห้วยอีโก๋ หมู่ 16 .เชียงดาว 70 ชุด

บ้านห้วยปง หมู่ 5 .แม่นะ 56 ชุด

บ้านแม่คนิน, ห้วยน้ำฮาก ต.แม่นะ 200 ชุด

บ้านห้วยจะค่าน ต. ปิงโค้ง 200 ชุด

บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ 100 ชุด

รวมผ้าห่ม 1,076 ชุด ข้าวสาร 1,076 ชุด

วันที่ 6 มกราคม2550 ที่โครงการหลวงหนองเขียว ต. เมืองนะ อ.เชียงดาว หลวงพ่อได้เมตตา ผมธนรัตน์ สัตยาจิตอานุภาพ ผู้ประสานงานพัฒนาสังคม ตำบลเมืองนะ ตำบลทุ่งข้าวพวง รับผ้าห่มและข้าวสารไปแจกจ่ายประชาชนที่ยากไร้ในความดูแล ดังนี้

บ้านลาหู่หนองเขียว หมู่ 12 .เมืองนะ ผ้าห่ม 200 ผืน

บ้านลาหู่เจียจันทร์ หมู่ 13 .เมืองนะ ผ้าห่ม 30 ผืน

บ้านใหม่สามัคคี คฉิ่น, อาข่า หมู่ 14 .เมืองนะ ผ้าห่ม 140 ผืน

บ้านลั๊วะหนองเขียว หมู่ 12 .เมืองนะ ผ้าห่ม 30 ผืน

บ้านหนองแขม หมู่ 11 .เมืองนะ ผ้าห่ม 46 ผืนข้าวสาร46 ถุง

บ้านป่าบงงาม หมู่ 11 .เมืองนะ ผ้าห่ม 105 ผืนข้าวสาร 105 ถุง

บ้านโละป่าหาญ หมู่ 4 .เมืองนะ ผ้าห่ม 30 ผืน

บ้านม่วงฆ้อง ต. เชียงดาว ผ้าห่ม 40 ผืน

มอบผ้าห่มให้หมวดมวลชนตำรวจตะเวนชายแดนที่ 335 30 ผืน

มอบผ้าห่มทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านรินหลวง ต.เมืองนะ 12 ผืน

และมอบผ้าห่ม, ข้าวสาร ให้ผมธนรัตน์ สัตยาจิตอานุภาพ ไปถวายพระที่วัดแกน้อย ต.เมืองนะ ที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่ 50 คน, 50 ผืน, ถวายผ้าห่ม 24 ผืน, หลอดไฟ 21 หลอดที่วัดแม่ก๋อน ต.ทุ่งข้าวพวง มอบผ้าห่มให้ คุณธนรัตน์ ไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แกน้อย 120 ผืน แจกหลอดไฟให้โรงเรียนและวัด 40 หลอดในพื้นที่แกน้อย รวมผ้าห่ม 831 ผืน ข้าวสาร 700 กิโลกรัม ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ความ

รับผิดชอบของผม สิ่งที่หลวงพ่อขอคือ ขอให้ทุกคนเป็นคนดีของประเทศชาติของสังคมไม่เบียดเบียนกัน

และถ้ามีกำลังพอให้ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราต่อไป

ท่านที่อยากทำบุญสามารถติดต่อที่หลวงพ่อได้

ธนรัตน์ สัตยาจิตอานุภาพ http://chiangdao2.googlepages.com/yooong007@hotmail.com

ผู้ประสานงานพัฒนาสังคม ตำบลทุ่งข้าวพวง, เมืองนะ

 

 

PROJECT TO DISTRIBUTE BLANKETS  TO POOR PEOPLE

 

The abbot of Wat Aranwiwek(Baan Pong), Tambon Inthakin, Mae Teng District, Chiangmai Province, Phra Acharn Plian Panyapatipo received donation of blankets, winter jackets and rice to be distributed to poor people in the working area of the Department of Social Development, Chiangdao. He has been helping poor people for the past many years by distributing blankets, jackets and rice. The revered monk understands that the budget received by the Social Development Units are very limited and has to go through many steps.  

 

Blankets and rice were distributed in the year B.E.2549 as follows:

 

– Baan Maekon, Moo 2, T. Tungkhao-puang  200 sets.

– Baan Pandeng, Moo 9, T. Chiangdao 150 sets.

– Baan Huai Ei Ko, Moo 16, T. Chiangdao 70 sets.

– Baan Huai Pong, Moo 5, T. Mae Na 56 sets.

– Baan Mae Khanin, Huai Nam Hak, T. Mae Na 200 sets.

– Baan Huai Jakhant, T. Pingkhong 200 sets.

– Baan Nong Khem, T. Muang Na 100 sets.

 

Total blankets 1,076 sets and rice 1,076 sets.

 

The Abbot Monk kindly gave me, Mr. Tanarat Sattiyajit-Anuphab the Coordinator, Social Development, Tambons Muang Na/Tung Khao-puang, blankets to distribute to needy people on January 6, 2550 and the blankets were duely distributed as follows:

 

  Baan Lahu Nong Khio, Moo 12 T. Muang Na 200 blankets.

  Baan Lahu Jia Chand, Moo 13 T. Muang Na 30 blangkets.

  Baan Mai Samakhi, Kachin, Akha Moo 14, T. Muang Na 140 blankets.

  Baan Lua Nong Khio, Moo 12 T. Muang Na 30 blankets.

  Baan Nong Khem, Moo 11 T. Muang Na 46 blankets.

  Baan Pa Bong Ngam, Moo 11 T. Muang Na 105 blankets and rice 105 bags.

  Baan Lo Pa Haan, Moo 4, T. Muang Na 30 blankets.

  Baan Muang Khong , T. Chiangdao 40 blankets.

  Families of Border Patrol Police 335, 30 blankets.

  Police/Army personnels at the Rin Luang Gate 12 blankets.

         

          The Revered Monk also gave Mr. Tanarat Sattiyajit-Anuphab more materials to donate as follows:

 

– 50 blankets to the Wat at Baan Ke Noi, T. Muang Na where 50 orphans are being cared. 

– 24 blankets and 21 electric bulbs to Wat Maekon, T. Tungkhao-puang,.

– 120 blankets to needy people at Ke Noi Village.

– 40 electric bulbs to the School at Ke Noi Village.

 

A total of 831 blankets and 700 kilograms of rice were distributed at Baan (Village) Ke Noi.  The Abbot monk is hereby deeply thanked for his kindness in helping poor people in this area.

 

The Abbot monk instructed every person to take responsibility to be good to the fellow citizens and the country, and never take advantage of the others.  He said he will continue to help the needy people as much as possible.

 

 Tanarat Satiajit-Anuphab

http://chiangdao2.googlepages.com/yooong007@hotmail.com

Coordinator, Social Development Unit, Tambon Tungkhao-puang, Muang Na.

 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: